Blog

Enerji Verimliliği Nasıl Arttırılır?

16:19 16 Şubat in blog
0

Enerji, hayatımızın hemen her alanında ihtiyaç duyduğumuz ve bu ihtiyacın giderek artış gösterdiği taleplerin başında geliyor. Ulaşımdan üretime, ısıtma ve soğutmadan yemek pişirmeye, aydınlatmadan eğlenceye kadar pek çok alanda enerji kullanıyoruz. Dünya nüfusunun arması, sanayileşmenin artması, gelişen teknolojiler vb. faktörler sonucunda dünyada enerjiye duyulan ihtiyaç günden güne hızla artıyor. İnsanların enerjiyi kullanırken yaptığı seçimler ise hem çevreyi hem de insan yaşamını etkileyecek kadar önemli bir hal alıyor. Telefon şarjlarının prizde bırakılması, tasarruf özelliği olmayan lambalar ve diğer teknolojik aletler, buzdolabının açık bırakılması ve hatta gereksiz yere açılıp kapatılması bile enerjinin boşa harcanmasına neden olur. Tasarrufa yönelik olmayan bu tip davranışlar enerji dengesinin bozulmasına ve kişisel harcamaların artmasına sebebiyet verir. 

Bu da başta iklim değişimi olmak üzere küresel ısınma ve toprağın verimsizleşmesi gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Bu noktada sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları yanında enerji tasarrufu da enerji dengesinin sağlanmasında ciddi bir rol oynuyor. Enerji verimliliğinin sağlanmasının, dünyada enerjinin verimsiz kullanılması sonucu oluşabilecek problemlerin önüne geçilmesinin en büyük adımı enerji tasarrufudur. Enerji verimliliği enerji tasarrufu ile başlar ve herkesin kişisel olarak alması gereken sorumluluklar vardır. Bireysel olarak yapacağımız bazı uygulamalar enerji tasarrufuna destek olarak, tüm doğaya ve insanlara çeşitli faydalar sağlayacaktır. Evlerde uygulanan en basit tasarruf yöntemlerinden biri; doğal aydınlatma yardımıyla suni ışık kaynaklarının kullanımını azaltmaktır. Doğal ışığın yanında LED ışıkların kullanılması da önemli bir tasarruf sağlar. Kullanılmayan cihazların fişlerinin çekilmesi veya kapalı tutulması bir diğer tasarruf yöntemidir. Bazı çoklu priz modellerinde kullanılan tek noktadan şalterli prizler toplu cihaz kapatılmasında fayda sağlayabilir. Özellikle bilgisayar veya televizyon gibi cihazlar açık bırakıldıklarında çok enerji tüketir. Bu cihazların kullanılmadıklarında kapalı kalması tasarrufa büyük ölçüde destek olacaktır. Buzdolabını ısı yayan nesnelerden 10-15 cm uzakta tutmak, bulaşık makinesi ve buzdolabını yan yana koymamak bile enerji verimliliği sağlayacaktır.