Baca Gazı Analizi

Gaz yakıtlı yakma sistemlerinde, 

baca gazı analiz cihazı yardımıyla;

 

 

Atık gazın içeriği ve oranlarının incelemesi


Çevre yönetmeliğine göre zehirli gazlar yasal değer aralığında olup olmadığının kontrolü 


Yakıt sarfiyatını minimuma indirmek için brülör ayarları yapılmaktadır.