Title Image

Blog

İzolasyonda Refrakter Malzemenin Kullanımı

16:36 08 Nisan in blog
0 Comments
1

Günümüzde enerjide dışa bağımlılık, firmalar bazında üretimlerin artması ve beraberinde gelen enerji krizi, kurum ve kuruluşları enerjiyi daha ucuza mal edecek çalışmalara itmiştir. Enerjiyi en ucuza mâl etmenin yolu ise verimli kullanmaktır.

Ülkeler bazında en yüksek enerji tüketiminde sanayiler; en fazla enerji tüketen proses olarak da fırınlar ilk sırada gelir. Bu tüketimleri üretimi aksatmayacak şekilde en ucuza mal etmenin yolu ise yapılacak revizyon çalışmalarından geçer.

Fırınlarda enerji verimliliğini artıracak çalışmalardan biri de izolasyon revizyonlarıdır. İyi yalıtılmış bir fırın ile enerji kayıplarını azaltarak enerji verimliliği sağlamış oluruz.

İzolasyonu oluşturan malzemelerin en önemlisi refrakterlerdir. Refrakterlerin çeşitliliği, malzemelerin kimyasal dayanıklılıklarına göre değişiklik gösterir. Asidik, nötr ve bazik olmak üzere üç farklı gruba ayrılabilirler. Refrakter malzemeler, yapımı gereği termal şoklara karşı dayanıklı şekilde üretilirler. Yüksek ısıya maruz kaldıklarında daralmaz ve genişlemezler. Kimyasal yapılarını her koşulda muhafaza edebilirler ve üzerinde çatlakların oluşumuna izin vermezler. Refrakter malzeme genellikle fırınlar, yakma fırınları ve reaktörler için kullanılırlar. Bunların yanı sıra cam ve metal döküm işlemlerinde de kalıplar oluşturmak için kullanılabilirler. Günümüze bakıldığında demir – çelik endüstrisinin üretilen tüm refrakterlerin neredeyse %70’ini kullandığı görülür.

Rekrakterler üretilirken kullanılan en önemli malzemeler; silikon, magnezyum ve silikondur. Refrakterlerin üretim tekniklerine bakıldığında çeşitli kategorilere ayrıldığı görülür. Bunlar; el üretimi, kuru pres yöntemi, monolotik ve ergitme şeklinde olabilir. İzolasyonda refrakter malzemelerin kullanımının en önemli avantajları;

 • Uzun süre dayanıklılık ve performans sağlamaları
 • Yüksek sıcaklık ve termal şoklara karşı direnç
 • Yüksek korozyona karşı dayanıklılık
 • Uzun süreli servis ömrü şeklinde tanımlanabilir.

Bu bilgilerden yola çıkarak yapılacak çalışmalarda refrakter malzeme seçimi ve kullanımının oldukça önemli olduğu görülüyor çünkü uygun nitelikte seçilmeyen refrakter malzeme ile ısı kayıplarının önüne geçilemeyebilir ve bununla birlikte daha fazla enerji sarfiyatı yaşanabilir. Bu nedenle fırınların çalışma sıcaklıklarına, uygulanan proseslere ve fırın tasarımına göre uygun izolasyon malzemeleri seçip, iyi bir işçilikle yenileme çalışmaları yapılmalıdır. Kısaca bu hususta dikkat edilmesi gereken şeyler; uygun izolasyon malzemesi seçilmesi ve iyi bir işçilik ile çalışmaların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Bizler de Sarvion ekibi olarak fırınlardaki eski izolasyon revizyonlarını; fırın koşullarına göre hesaplamalar yaparak, uygun izolasyon seçimleriyle ve tecrübeli ustalarımızla birlikte dikkatle gerçekleştirmekteyiz.

Endüstriyel Fırınlarda Otomasyon Revizyonu:

12:57 13 Aralık in blog
0 Comments
0

Fırınlarınızın proses ihtiyacınıza göre kontrolünü nasıl yapıyorsunuz? Manuel vanalar ve göstergeler ile mi? Belli parametreler için (örnek: sıcaklık) kontrolörler ile mi? PLC gibi ana beyin ile yürütülen sistemler ile mi?

Bir çok güncel ve eski yöntemle hala günümüzde ısıl işlem tesisleri çalışmaktadır. Fakat ne kadar verimli, ne kadar doğru ve istenen kalitede üretim yapmaktadır? Daha da önemlisi güvenli midir? Endüstriyel fırınlar üretim ağının önemli bir parçası olduğu gibi kapalı veya açık hacimlerde sıcaklık, basınç ve hatta özel atmosfer gazlarının varlığı ile tehlikeli ve hatta patlamaya hazır bir bomba gibi de düşünülebilir, eğer doğru önlemler alınmazsa. Günümüzde hala makine emniyet standartlarına uygun CE belgesi olmayan endüstriyel fırınların bir çok modern tesiste çalıştırıldığına şahit oluyoruz. Her şeyden önce güvenlik ve sonrasında kalite elde etmek için fırınlarınızın kontrolünü elinize alın, işinizi şansa bırakmayın.

Sarvion otomasyon sistemleri ve fırın revizyonu ile fırınlarınızda proseslerde uzman kişiler tarafından gerekli önlemlerin alınmasını ve istenen kaliteye göre proses parametrelerinin ayarlanmasını kolayca sağlayabilirsiniz. Uzmanlar ile çalışarak endüstriyel fırın otomasyonu ile ilgili sorunları hayatınızdan çıkarın, fırın operatörü için fırını kullanmak ve iyi kalitede ürün çıkarmak çok kolay olsun. Endüstriyel fırınınızda ihtiyaçlarınızı dinler, uluslararası standartlara göre (EN 746-3 vb.) güvenlik seviyenizi en yüksek noktaya çıkarırız.

Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği:

13:04 22 Kasım in blog
0 Comments
0

“Kazancınızı Bacadan Atmayın!”

Türkiye’nin en büyük cari açığı olan enerji konusu hem tükenen kaynaklardan ötürü çevre hem de ekonomik sebeplerden ötürü günümüzde git gide önem kazanmaya devam ediyor. Tükettiğimiz enerjinin çoğunu sanayide ve özellikle endüstriyel fırınlar tarafından tüketildiğini biliyor muydunuz?

Endüstriyel fırınlar gıda, seramik, cam, otomotiv, havacılık, savunma, alüminyum, demir çelik gibi birçok sektörün üretim bandında çok önemli rol oynamaktadır. Isıl işlem ısıtma, şekilde verme, malzeme karakteristiğini amaca uygun hale getirmek gibi birçok amaca hizmet etmektedir. Dolayısıyla endüstriyel fırınlar sanayinin birçok alanında kullanılmaktadır. Elektrik, gaz veya yakıt kullanılarak elde edilen ısı bu prosesleri mümkün kılmaktadır. Maalesef kullanılan enerjinin yalnızca bir kısmı bu işlem için kullanılmaktadır, kalan enerji fırın izolasyonunu ve fırın içindeki havayı ısıtmak için harcanmaktadır. Proses için kullanılmayan tüm enerji aslında bir kayıptır. Kayıpları minimize etmek hem maddi olarak hem de ekolojik olarak kazanç sağlamamızı sağlar.

Sarvion endüstriyel fırınlarda enerji verimliliğini odak noktası haline getirmiş bir firmadır. Kazancınızı bacadan atmayın mottosuyla bilinç kazandırmaya çalışan firma bu alanda birçok başarılı proje gerçekleştirmiştir. Yakma sistemi revizyonları ile güncel teknolojileri kullanarak en verimli yanmayı sağlamak için mühendislik ekibi sürekli çalışmaktadır. Ayrıca baca tasarımı, basınç kontrolü, optimum ve çevreci izolasyon tasarımı ve uygulamalarıyla fırınlar daha enerji verimli hale gelebilir. Bunların haricinde fırınların yükleme ve boşaltma tiplerine göre çeşitli uygulamalar ile kayıplar azaltılabilmektedir. Sarvion kamara tipi ve araba tipli fırınlarda özel bir uygulama yapmaktadır. Kontinü tip dediğimiz bantlı veya rulolu fırınlarda ise giriş çıkış sürekli açık olduğu için alternatif yöntemler ile otomasyon ağırlıklı çözümler uygulanabilir. Enerji verimliliği hem kendi firmalarımız hem de ülkemiz için trend bir konu değil, aslında sorumluluğumuzdur. Bunun bilincinde olup daha temiz, daha sürdürülebilir yarınlar için çalışmalı ve verimsiz çalışan her makine, özellikle her endüstriyel fırın için ne yapabiliriz buna bakmamız gerekmektedir. Sarvion bu konuda her zaman herkese destek olmaya hazırdır.

Endüstriyel Fırınlarda Revizyona Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

12:10 13 Ekim in blog
0 Comments
0

Endüstriyel fırınlarda mekanik revizyon ve kontrol sistemi revizyonu ile fırınlarınızın verimliliğini ve stabilizitesini arttırabilirsiniz. İhtiyaç duyulan fırın revizyonunu aşağıdaki başlıklar şeklinde sınıflandırabiliriz.

İzolasyon Revizyonu

Fırınların önemli bir parçası olan ve enerji verimliliği konusunda kritik bir göreve sahip refrakterler kullanım koşullarına ve zamana bağlı olarak kimyasal özelliklerini kaybederek fırın içerisinde ısı kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıplar fırının dış yüzeyine ve ekipmanlarına zarar verebileceği gibi aynı zamanda fırın içerisindeki sıcaklık homojenliğini de etkileyerek ürün kalitesinde değişimlere neden olabilmektedir. İzolasyon ile ilgili yaşadığınız bu tarz durumlarda Sarvion olarak profesyonel ekibimiz ve ekipmanlarımız ile keşif gerçekleştirip ihtiyacınıza yönelik revizyon çalışmaları yapılabilmektedir.

Yakma Sistemi Revizyonu

Fırınlarınızda kullanmakta olduğunuz mevcut brülörler günümüz ihtiyaçlarında sizlere cevap vermekte yetersiz kalabilir ya da enerji verimliliği konusunda verimsiz olabilmektedir. Brülörlerinize doğru Hava/Gaz oranının uygulanması enerji verimliliğinde bir miktar iyileştirme sağlasa da enerji verimliliği konusunda arzu edilen talepleri tam anlamıyla karşılamamaktadır. Günümüz yakıcı tasarımları modern ve verimli olduğundan gerekli hesaplamalar yapılarak ihtiyaçlarınıza tam olarak karşılık verebilecek ekipmanlar ile yakıcı revizyonları gerçekleştirilmektedir.

Kontrol Sistemi Revizyonu

Fırınların proseslerini eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde tamamlamasında kontrol sisteminin önemi çok büyüktür. Sahadan gelecek sinyallere göre fırının prosesini yöneten kısım kontrol sistemidir. Kontrol sisteminin eski olması günümüz ihtiyaçlarından olan kayıt ve raporlama işlevlerini yerine getirememesi anlamına gelebilmektedir. Bu durum CQI-9 ve AMS 2750 standartlarına uygun üretim yapmak zorunda olan fırın kullanıcılarının standartlara uygun üretim yapamayacağı anlamına gelecektir. Bu sebeple fırınlarda kontrol sistemi revizyonları yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan revizyon ile aşağıdakiler sağlanmaktadır.

 • Prosesin operatör inisiyatifi yerine sensörlerle haberleşme ile tam otomatik kontrol haline gelmesi.
 • Kayıt ve raporlamanın sürekli hale gelmesi.
 • Kolay kullanım ara yüzü sunması
 • Standartlaşan ürün kalitesi

vb. birçok kolaylık ve müşteri talebine göre seçenekler ile çoğaltılabilmektedir.

Teknik Servis Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Endüstriyel fırınlarda teknik servis gereksinimi yakıcı kontrolleri, gaz kaçakları, mekanik problemler, rutin kontrol ve periyodik bakım vb. gibi durumlarda ortaya çıkar. Tüm bu ekipmanlar test edilerek bu alanda gerekli olan güvenlik ayarı da sağlanmış olunur. Kontroller, herhangi bir problem gözlemlenmese de yılda birkaç kez yapmalıdır.

Verimsiz çalışan bir fırın için sık sık şikâyete neden olabilir. Üstelik bu şikâyetler proses ile ilgili sorunlar da doğurur. Bu gibi durumlarda, sistem kontrolü ve periyodik bakımlar yapılmalıdır.

Fırının teknik servis ihtiyacı duyduğuna dair işaretler;

 • Verimin azalması ve yakıtın/enerjinin fazla tüketimi
 • Üretim kapasitesinin düşmesi
 • Fırının istenilen sıcaklığa normalden daha uzun sürede çıkması
 • Fırında bulunan kaçaklar.

Fırın Modernizasyonunda Sarvion

16:30 16 Şubat in blog
0

Sarvion başarılı fırın revizyon işlerini Türkiye dışında Avrupa ve Rusya ya da taşıdı. Başarısının arkasında, Sistem Teknik‘in 40 yılı aşkın fırın tecrübesinin yanında genç ve dinamik ekip çalışması var.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’de demir-çelik sektö-ründe Erdemir’de, Rusya’da, Hollanda’da, Almanya’da ve İngiltere’de çok başarılı modernizasyon çalışmaları yapıldı, yedek ekipmanlar Türkiye’de imal edilip yerinde uygulandı.

Değişen çevre ve emisyon standartları, tesis ve ekipman güvenlik şartları, enerji verimliliğinin önemi mevcut eski fırınların revizyonunu şart hale getiriyor. Revizyonlar sonucunda firmalar yeni fırın yatırımına girmeden ciddi kazanımlar elde ediyor ve rekabet avantajı sağlıyor.

Örnek olarak otomotiv ana sanayiye parça üreten uluslararası bir firmanın Almanya Lünen’deki fabrikasında oldukça eski bir ısıl işlem hattı üzerinde Sarvion’un yapmış olduğu bir modernizasyon çalışması sonucunda firmaya bir çok açıdan kazanım sağlanmıştır. Firmanın modernizasyon çalışması sonucunda yatırımlarına aldıkları geri dönüşü aşağıdaki başlıklar altında toparlayabiliriz:

 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ:

Fırının sürekli olarak 900°C’nin üzerinde tutulduğu ve yürüyen taban ile ilerleyen malzemenin sürekli olarak giriş bölgesinde açık kapıdan bir operatör tarafından yüklendiği ve aynı şekilde çıkış bölgesinden kayarak operatör tarafından alındığı göz önünde bulundurulursa her ne kadar radyasyon perdeleri konulsa da kapılardan sürekli olarak ısı kaybedilmekteydi.

Yapılan revizyon ile kapı sistemi ve çıkış komple yeniden projelendirilip, manuel açılan kapı yerine tam sızdırmaz kapı sistemi yapıldı, parçaların robot ile çok seri alınması sağlandı. Bu sayede kapı yalnızca malzeme hazır olduğunda hızlıca açılmakta ve kapanmaktadır. Kapı kapandıktan sonra pnömatik baskı sistemleri ile kapı kilitlenip ısı kayıplarının önüne geçilmektedir. Yapılan revizyon sonucunda saatlik 5% enerji tasarrufu sağlandı.

 • ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIŞI:

Fırın çıkış bölgesinde kapı sistemi ile birlikte malzeme alımı da otomatize edilerek robot ile entegre çalışır hale getirilmiştir. Bu sayede malzeme alımı ve bir sonraki istasyona aktarılması oldukça hızlandırıldı, kapasite arttı, birim parça başına enerji tüketimi % 15 azaldı.

 • KALİTE ARTIŞI;

Fırın çıkışına eklenen pirometre ile fırın içinde parça sıcaklığı teker teker ölçülür hale geldi.

Ayrıca şekil verme operasyonları sonrası, sertleştirme öncesi parça sıcaklığı tekrar ölçülerek uygun sıcaklıkta olmayan parçaların ayrılması sağlandı, kalite çok büyük oranda arttırıldı.

 • NOx EMİSYONLARINDAKİ DÜŞÜŞ;

Çevre açısından, en çok dikkat etmemiz gereken bir başka unsur olan baca gazı emisyonlarıdır. Modernizasyon öncesi ısı kayıpları sebebiyle malzemeyi aynı sıcaklığa getirmek için fırın yaklaşık 30°C daha fazla ısıtılmakta ve özellikle orta bölgelerde yüksek sıcaklıklar görülmekteydi. Isı kayıpları önlenerek fırın çalışma sıcaklığı 30°C düşürüldü, bu sayede NOx emisyonlarında da düşüş sağlandı.

 • ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ:
   

Firmanın bir diğer kazanımı ise 7/24 3 vardiya hem giriş hem de çıkış bölgesinde çalışan operatörlerin yerine robotların geçmesi sonucunda önce fırın ve pres önünde ağır şartlarda çalışan operatörler daha rahat işlere kaydırıldı. Operatör eksikliğinden yaşanan üretim kayıpları ortadan kalktı ve birim başına üretim maliyetlerinde düşüş sağlandı.

Sonuçta müşteri ve çalışan memnuniyeti en iyi şekilde sağlandı.


Sarvion ve Asil Çelik’ten Örnek Proje

 

İki büyük firma Asil Çelik ve Sarvion bir araya geldi ve büyük bir başarıya imza attılar. Sarvion, Asil Çelik’in tecrübeli ekibi ile birlikte yürüttüğü projeyi planlanan zamandan önce bitirerek üretim planlamasına katkı sağladı.

 

Asil Çelik; otomotiv ve otomotiv yan sanayi olmak üzere makine imalat sanayi ve enerji sektörü için ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş ve Isıl İşlem görmüş farklı boyut ve şekillerde vasıflı çeliğin üretimini gerçekleştiren dünya çapında bir Türk markası. 40 yılı aşkın sektörel tecrübesi ve uzman kadrosu ile ülkemizin en büyük vasıflı çelik üreticisi konumunda ve vasıflı çelik sektöründe Türkiye üretiminin yaklaşık %60’lık kısmını gerçekleştirmekte. Dev firma, endüstriyel fırınların ve ısıl işlemlerin bakım ve iyileştirilmesinde öncü ve tamamlayıcı bir rol oynayan başarılı şirket Sarvion ile örnek bir projeye imza attı.

 

“Asil Çelik gurur duyduğumuz bir Türk markası” Biz de bu projeyi ayrıntıları ile öğrenmek ve kazanımların neler olduğunu birinci ağızdan dinlemek istedik. Sorularımızı içtenlikle cevaplayan Proje Yöneticisi Batuhan Açıkalın “Asil Çelik, dünya çapında bir Türk markası olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Sarvion olarak Asil Çelik’in tecrübeli ekibi ile birlikte bu projeyi yürütmüş olmaktan ve profesyonel proje yönetim anlayışımızla planlanan zamandan da önce bitirerek üretim planlamasına katkı sağlamış olmaktan ötürü çok mutluyuz. Sarvion olarak demir çelik sektöründe birçok başarılı revizyon projeleri yürüttük. Plandaki herhangi bir gecikmenin üretime etkisinin bilincindeyiz. Bu bilinç ve uzun yıllara dayanan sektörel tecrübemizle Asil Çelik ekibi ile uyumlu bir şekilde başarılı bir revizyon gerçekleştirdik” dedi.

İşbirliği ile enerji verimliliği
sağlandı Proje kapsamında Sarvion, Asil Çelik fabrika sahasında bulunan OFU ısıl işlem hattında 1 adet sertleştirme ve 1 adet temperleme fırını modernizasyonunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında ayrıca uzun yıllardır çalışır durumda olan ısıl işlem hattının zamanla deforme olan izolasyon, mekanik aksam, yakma sistemleri revize edildi ve otomatik gres sistemi kurularak bakım kolaylığı sağlandı. Ayrıca fırın kapılarının tasarımı ve kontrolü güncel teknolojilere göre yeniden tasarlanarak modernize edildi. Açıkalın, projenin amacını şöyle anlattı: “Projenin ana amacı enerji verimliliğinin sağlanması,
fırın bakımı kolaylığı ve ömrünün uzatılmasıdır. Bunun yanında fırının performansı ve verimliliği artırılarak üretilen ürünlerin metalürjik olarak kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.”

Kısa sürede büyük başarı
Proje süresi sözleşmede Asil Çelik tarafından 40 iş günü olarak belirlenmesine rağmen Asil Çelik yönetiminin talebi üzerine Sarvion ekibi planlama üzerine bir çalışma gerçekleştirerek bu süreyi kısalttı. Proje yöneticisi Batuhan Açıkalın bu başarıyı ise “Revizyonunu gerçekleştirdiğimiz hat, firma için oldukça kritik bir hat. Bir günlük üretim kaybının bile ciddi önem taşıdığı bir hat olduğu için uygun ekipler ile yoğun bir çalışma temposu gerçekleştirilerek 28 iş gününde üretime hazır halde teslim edilmiştir” sözleri ile açıkladı.

Projenin kazanım ve faydaları
Yapılan revizyonun kazanımları ve faydalarını Açıkalın’dan dinlemeye devam ediyoruz: “Projenin kapsamı başta fırınların refrakterlerinin komple yenilenmesi, bunun yanında kritik olarak fırın kapılarının yenilenmesi, yakıcı bakımlarının yapılması ve otomatik gres sisteminin eklenmesidir. Özellikle yıllar içerisinde deforme olan fırın refrakterinin yenilenmesi sonucunda verimliliği arttırılmış ve buna bağlı olarak daha homojen ısı dağılımına sahip bir fırın ortaya çıkmıştır. Fırınların giriş çıkış kapılarının ve tahrik sisteminin yenilenmesi ile özellikle arıza ve bakım durumlarında müdahale kolaylığı sağlanarak zamandan ve işgücünden tasarruf edilmiştir. Aynı zamanda fırın kapıları ile gövde arasındaki
ısı kaçakları giderilmiştir. Yakma sisteminde yapılan revizyonlar sayesinde tüm yakıcıların verimli şekilde devreye girmeleri sağlanarak fırınların homojen ısı dağılımına sahip olması sağlanmıştır. Revizyonu yapılan ısıl işlem hattında yaklaşık 324 yağlama noktası bulunmaktadır. Revizyon öncesi manuel olarak yapılan yatak yağlama işlemi otomatik gres sisteminin kurulması ile yatakların daha güvenli ve uzun süre çalışması sağlanarak işgücünden de tasarruf edilmiştir.”