SAT Testi

Sistem Doğruluk Testi (SAT Testi), işletmeler tarafından kullanılan fırınların üzerinde bulunan kontrol ekipmanlarının tek tek test edilerek ölçüm doğruluğu ve sapma değerlerinin hesaplanmasına verilen addır.

Kalibrasyonlu bir thermocouple kullanırken, yanlış değerler gösteren bir sıcaklık göstergesi fırınınızdaki üretimin istenilen kalitede olmamasını neden olacaktır.

 

Sistem Doğruluk Testi CQI-9, AMS2750 ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Test sırasında kullanılan cihazlarımız güncel olarak kalibre edilip test sonrası rapor ile birlikte müşterilerimize sunulmaktadır.

Fırınlarınızın üzerindeki tüm kontrol ekipmanlarının tek tek kalibrasyonlu cihazlarımızla testini yaparak, ölçüm doğruluğunu ve sapma değerlerini hesaplamaktayız.

 

Sistem Doğruluk Testi CQI-9, AMS2750 ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Test sırasında kullanılan cihazlarımız güncel olarak kalibre edilip test sonrası rapor ile birlikte müşterilerimize sunulmaktadır.