Vakum Kaçak Testi

Vakum ortamında yapılan ısıl işlemlerde, yüzeyde tufal, karbürizasyon veya dekarbürizasyon olmaması için istenilen vakum seviyelerine inilmesi gerekmektedir. Fırında herhangi bir kaçak olması halinde vakum seviyesi sağlanamaz. Bu durumda; Vakum kaçak cihazımızla fırınınızın kontrolünü yapıp kaçak noktasını /noktalarını tespit ederek sizlere rapor halinde sunuyor ve talebiniz doğrultusunda onarımını sağlıyoruz. Özellikle takım çeliklerinin imalatında vakum fırınları büyük önem kazanmaktadır. 

Standart ısıl işlem fırınlarında fırın homojenlik değerleri belirli bir seviyeye gelebilirken, vakum fırınlarında malzeme çekirdeğine kadar bir homojenlikten bahsedebiliriz. Bunun temel nedeni içeride homojenliği bozacak bir havanın olmayışı ve içeriden vakumla yok edilen oksijen sayesinde yüzeyde tufal, karbürizasyon ve dekarbürizasyonun olmayışıdır. 

Vakum ortamında yapılan ısıl işlemin tamamlanabilmesi için vakum değerlerinin istenilen seviyelere inmesi gerekmektedir. İnmemesi durumunda proseste kaçaklar olduğundan istenilen şekilde tamamlanamayacaktır. Bu sebeple Sarvion olarak Vakum kaçak cihazımızla fırınlarınızın kontrolünü yapıp gerekli olan işlemleri tarafınıza rapor etmekteyiz.