Blog

Endüstriyel Fırınlarda Revizyona Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

12:10 13 Ekim in blog
0 Comments
0

Endüstriyel fırınlarda mekanik revizyon ve kontrol sistemi revizyonu ile fırınlarınızın verimliliğini ve stabilizitesini arttırabilirsiniz. İhtiyaç duyulan fırın revizyonunu aşağıdaki başlıklar şeklinde sınıflandırabiliriz.

İzolasyon Revizyonu

Fırınların önemli bir parçası olan ve enerji verimliliği konusunda kritik bir göreve sahip refrakterler kullanım koşullarına ve zamana bağlı olarak kimyasal özelliklerini kaybederek fırın içerisinde ısı kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıplar fırının dış yüzeyine ve ekipmanlarına zarar verebileceği gibi aynı zamanda fırın içerisindeki sıcaklık homojenliğini de etkileyerek ürün kalitesinde değişimlere neden olabilmektedir. İzolasyon ile ilgili yaşadığınız bu tarz durumlarda Sarvion olarak profesyonel ekibimiz ve ekipmanlarımız ile keşif gerçekleştirip ihtiyacınıza yönelik revizyon çalışmaları yapılabilmektedir.

Yakma Sistemi Revizyonu

Fırınlarınızda kullanmakta olduğunuz mevcut brülörler günümüz ihtiyaçlarında sizlere cevap vermekte yetersiz kalabilir ya da enerji verimliliği konusunda verimsiz olabilmektedir. Brülörlerinize doğru Hava/Gaz oranının uygulanması enerji verimliliğinde bir miktar iyileştirme sağlasa da enerji verimliliği konusunda arzu edilen talepleri tam anlamıyla karşılamamaktadır. Günümüz yakıcı tasarımları modern ve verimli olduğundan gerekli hesaplamalar yapılarak ihtiyaçlarınıza tam olarak karşılık verebilecek ekipmanlar ile yakıcı revizyonları gerçekleştirilmektedir.

Kontrol Sistemi Revizyonu

Fırınların proseslerini eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde tamamlamasında kontrol sisteminin önemi çok büyüktür. Sahadan gelecek sinyallere göre fırının prosesini yöneten kısım kontrol sistemidir. Kontrol sisteminin eski olması günümüz ihtiyaçlarından olan kayıt ve raporlama işlevlerini yerine getirememesi anlamına gelebilmektedir. Bu durum CQI-9 ve AMS 2750 standartlarına uygun üretim yapmak zorunda olan fırın kullanıcılarının standartlara uygun üretim yapamayacağı anlamına gelecektir. Bu sebeple fırınlarda kontrol sistemi revizyonları yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan revizyon ile aşağıdakiler sağlanmaktadır.

  • Prosesin operatör inisiyatifi yerine sensörlerle haberleşme ile tam otomatik kontrol haline gelmesi.
  • Kayıt ve raporlamanın sürekli hale gelmesi.
  • Kolay kullanım ara yüzü sunması
  • Standartlaşan ürün kalitesi

vb. birçok kolaylık ve müşteri talebine göre seçenekler ile çoğaltılabilmektedir.

Teknik Servis Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Endüstriyel fırınlarda teknik servis gereksinimi yakıcı kontrolleri, gaz kaçakları, mekanik problemler, rutin kontrol ve periyodik bakım vb. gibi durumlarda ortaya çıkar. Tüm bu ekipmanlar test edilerek bu alanda gerekli olan güvenlik ayarı da sağlanmış olunur. Kontroller, herhangi bir problem gözlemlenmese de yılda birkaç kez yapmalıdır.

Verimsiz çalışan bir fırın için sık sık şikâyete neden olabilir. Üstelik bu şikâyetler proses ile ilgili sorunlar da doğurur. Bu gibi durumlarda, sistem kontrolü ve periyodik bakımlar yapılmalıdır.

Fırının teknik servis ihtiyacı duyduğuna dair işaretler;

  • Verimin azalması ve yakıtın/enerjinin fazla tüketimi
  • Üretim kapasitesinin düşmesi
  • Fırının istenilen sıcaklığa normalden daha uzun sürede çıkması
  • Fırında bulunan kaçaklar.

No Comments

Post a Comment