Blog

İzolasyonda Refrakter Malzemenin Kullanımı

16:36 08 Nisan in blog
0 Comments
1

Günümüzde enerjide dışa bağımlılık, firmalar bazında üretimlerin artması ve beraberinde gelen enerji krizi, kurum ve kuruluşları enerjiyi daha ucuza mal edecek çalışmalara itmiştir. Enerjiyi en ucuza mâl etmenin yolu ise verimli kullanmaktır.

Ülkeler bazında en yüksek enerji tüketiminde sanayiler; en fazla enerji tüketen proses olarak da fırınlar ilk sırada gelir. Bu tüketimleri üretimi aksatmayacak şekilde en ucuza mal etmenin yolu ise yapılacak revizyon çalışmalarından geçer.

Fırınlarda enerji verimliliğini artıracak çalışmalardan biri de izolasyon revizyonlarıdır. İyi yalıtılmış bir fırın ile enerji kayıplarını azaltarak enerji verimliliği sağlamış oluruz.

İzolasyonu oluşturan malzemelerin en önemlisi refrakterlerdir. Refrakterlerin çeşitliliği, malzemelerin kimyasal dayanıklılıklarına göre değişiklik gösterir. Asidik, nötr ve bazik olmak üzere üç farklı gruba ayrılabilirler. Refrakter malzemeler, yapımı gereği termal şoklara karşı dayanıklı şekilde üretilirler. Yüksek ısıya maruz kaldıklarında daralmaz ve genişlemezler. Kimyasal yapılarını her koşulda muhafaza edebilirler ve üzerinde çatlakların oluşumuna izin vermezler. Refrakter malzeme genellikle fırınlar, yakma fırınları ve reaktörler için kullanılırlar. Bunların yanı sıra cam ve metal döküm işlemlerinde de kalıplar oluşturmak için kullanılabilirler. Günümüze bakıldığında demir – çelik endüstrisinin üretilen tüm refrakterlerin neredeyse %70’ini kullandığı görülür.

Rekrakterler üretilirken kullanılan en önemli malzemeler; silikon, magnezyum ve silikondur. Refrakterlerin üretim tekniklerine bakıldığında çeşitli kategorilere ayrıldığı görülür. Bunlar; el üretimi, kuru pres yöntemi, monolotik ve ergitme şeklinde olabilir. İzolasyonda refrakter malzemelerin kullanımının en önemli avantajları;

  • Uzun süre dayanıklılık ve performans sağlamaları
  • Yüksek sıcaklık ve termal şoklara karşı direnç
  • Yüksek korozyona karşı dayanıklılık
  • Uzun süreli servis ömrü şeklinde tanımlanabilir.

Bu bilgilerden yola çıkarak yapılacak çalışmalarda refrakter malzeme seçimi ve kullanımının oldukça önemli olduğu görülüyor çünkü uygun nitelikte seçilmeyen refrakter malzeme ile ısı kayıplarının önüne geçilemeyebilir ve bununla birlikte daha fazla enerji sarfiyatı yaşanabilir. Bu nedenle fırınların çalışma sıcaklıklarına, uygulanan proseslere ve fırın tasarımına göre uygun izolasyon malzemeleri seçip, iyi bir işçilikle yenileme çalışmaları yapılmalıdır. Kısaca bu hususta dikkat edilmesi gereken şeyler; uygun izolasyon malzemesi seçilmesi ve iyi bir işçilik ile çalışmaların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Bizler de Sarvion ekibi olarak fırınlardaki eski izolasyon revizyonlarını; fırın koşullarına göre hesaplamalar yaparak, uygun izolasyon seçimleriyle ve tecrübeli ustalarımızla birlikte dikkatle gerçekleştirmekteyiz.

No Comments

Post a Comment