Title Image

Isıtıcı ve İzolasyon Sistemleri

Previous
Next

Özel ısıtma sistemlerimizle, müşterilerimize yeni bir üretim dalı sunmaktayız. Bu üretim şekli, seri üretimlere nazaran, ҫok sayıda işleme ve özel uygulamalara fırsat sunar.
Üretimde kullanılan elektrikli rezistans ısıtıcıların yüksek kaliteli olması ısı verimliliğini ve uzun ömürlülüğü beraberinde getirir. Isıtıcı askılar, taşıyıcı seramik borular ısı iletici borular gibi aksesuarlar ürün genişliğini tamamlar.

Kullanım alanları

 • Endüstriyel fırınlar
 • Laboratuvar fırınları
 • Eritme ve sıcak tutma fırınlar
 • Isıl işlem tesisleri
 • Koruma gazı tesisi
 • Isıtma aletleri ve makinaları
 • Isıtma Sistemi fırın duvarına belirli bir mesafede güvenli bir konumda montajı
 • Opsiyonelli rezistans yedeklemesi
 • Yataklı ve ön kısmı aҫık Isıtma sistemi
 • Rezistans Isıtıcılarının yüksek performansı
 • Isı ayarlamasındaki hassasiyeti


Azami ısı değerleri

Izolasyon Sistemi: 1.600°C

Isıtma Sistemi: 1.400°

Müşteri faydaları:

Isınma sürecinin kısa olmasından doğan ek zaman:
Düşük işletme giderleri

Yüksek performans:
Düşük işletme giderleri

Uzun ömürlülük :
Düşük yatırım giderleri

Bakım ve onarımın düşük olması:
Düşük işletme giderleri

Üretim sürecinin kısa olmasından dolayı depolamanın gerekmemesi:
Düşük işletme giderleri

Previous
Next

Izolasyon Sistemi, vakum altında şekillendirilmiş, seramik yada biyolojik elyaf karışımından oluşmaktadır. Seramik ya da biyolojik elyaf karışımı, özel formüllerle üretilmektedir. Bunlar müşterinin özel talepleri doğrultusunda üretilir ve bilinen geleneksel izolasyon ürünlerine karşı müşteriye daha fazla kar sağlamaktadır.

Kullanım Alanları: 

 • Endüstriyel fırınlarda
 • Laboratuvar fırınlarında
 • Eritme ve sıcak tutma fırınlarında
 • Isıl işlem tesisleri
 • Koruma gazı tesisinde
 • Isıtma aletleri ve makinalarında
 • Vakum altında bile özel üretimle yüksek dayanıklılık ve işletim süresi
 • Minimal küçülme ve termal şoka karşı dayanıklılık
 • Özel Montaj Sistemi
 • Yüksek sıcaklıklardaki form sabitliğini koruması
 • Sisteminin kolayca değişimi
 • Isıya uyumluluk


Azami ısı değeri: 1.600°C

Bilgiler eklenecektir.

Previous
Next

Gazlı ve elektrikli fırınlar iҫin verimli ve uzun ömürlü ҫevreye uyumlu, seramik elyaftan ya da biyolojik elyaftan Izolasyon Sistemlerimiz mevcuttur. Izolasyon Sistemlerimiz, vakum altında şekillendirilmiş seramik elyaf karışımından oluşmaktadır. Seramik elyaf karışımı özel formüllerimizle üretilmektedir. Bunlar müşterinin özel talepleri doğrultusunda üretilir ve bilinen geleneksel izolasyon ürünlerine nazaran daha verimlidir.

İzolasyon Sistemlerimizin dış yüzeyi standart olarak sertleştirilmiştir. Seramik elyaf ve yapıştırıcıların, fırın atmosferindeki hava akımından dolayı kopması ve dağılması mümkün değildir.

İzolasyon Sistemlerinin Kullanım alanları:

 • Endüstriyel fırınları
 • Laboratuvar fırınları
 • Eritme ve sıcak tutma fırınları
 • Isıl işlem tesisleri
 • Koruma gazı tesisi
 • Isıtma aletleri ve makinalar
 • Minimal küçülme ve termal şoka karşı dayanıklılık
 • Yüksek sıcaklıkta küçülmeyi ve deforme olayı önlemek amacıyla yapılan ısısal ön işlem
 • Tasarımdaki optimal düzenlemeyle önlenen ısı kaybını
 • Izolasyon Sistemlerimizin ҫok yüksek izolasyon değerleri
 • Özel montaj sistemi
 • Kerfa® SAVAC® Sisteminin kolayca değişimi
 • Isıya uyumluluk

Azami Isı Değeri: 1600°C

Bilgiler eklenecektir.